chuyên cung cấp các thiết bị chuyển đổi dùng cho công nghiệp như cáp RS232