Công ty ánh hào chuyên cung cấp nhân mạng, mặt mạng, Hạt mạng giá tốt cho dự án